Hällristningar

Hällristningar kan beskrivas och förklaras på många sätt. Det finns flera olika tolkningar om varför man valt att rista in figurer i sten. Några av tolkningarna som finns är att det är berättelser, schamanistiska riter, klanmärken eller jaktmagi, för att få god jaktlycka.

Men vad är då en hällristning? Hur ser de ut?

 

Sverker Jansson menar att "Hällristningarna vid Nämforsen är en av Sveriges allra äldsta monumentala konstutställningar".

 

-- Brådön (brådönhällan) 

 

Vad är en hällristning?

  

En hällristning kan se ut på flertalet olika sätt, det kan vara en figur, cirkel eller en linje som är uthuggen i sten. Figurerna kan föreställa allt från älg, människa, båt, fisk, föremål (vapen), plog, häst eller ren, björn för att bara nämna några stycken. Man brukar prata om att hällristningarna har direkt kontakt med vatten och då menar man generellt forsande eller hastigt rinnande vatten. Man har valt att hugga ut figurerna på de flata hällarna vid vattnet.

 

I Norrland återfinner vi idag fortfarande hällristningar vid vattendragen, men samma sak gäller inte för Mellansverige och södra Sverige. När de sydliga ristningarna gjordes under bronsåldern, låg även de i kontakt med vatten. Idag återfinns dessa dock en bit från vattnet, och i odlingsmark vissa gånger.

 

 -- DCP_0867.JPG

 

Hällristningar finns spridda över hela Sverige och man brukar prata om två olika grupper av hällristningar, jordbruksristningar eller jägarristningar/jakt- och fångstristningar. De här grupperna kopplas samman med olika geografiska eller kulturella områden, men även olika tidsperioder. Generellt kan man säga att jordbruksristningar görs/tillverkas och används under bronsåldern och i södra och mellersta Sverige/Skandinavien, medan jägarristningar finns i norra Sverige/Skandinavien och tillverkas under yngre stenåldern och fram till mitten av bronsåldern.

 

Det som skiljer dessa två grupper åt är bland annat vilka figurbilder de visar. När jordbruksristningar visar jordbrukande föremål, djur och tamboskap, visar jägarristningarna vilda djur som älg, ren, björn, fåglar och fiskar. Gemensamma figurer är människor och båtar, men hur dessa figurer ser ut skiljer sig åt mellan söder och norr.  

 

 -- DCP_1231.JPG