Hällbilder

Hällbilder är ett samlingsnamn för hällmålningar och hällristningar, där ordet häll är en berghäll och som syftar på att målningen eller risningen är gjord på en häll/ i  sten, en yta som generellt är slät och plan. 

 

En hällmålning är målad med färg på en lodrät klipp-/bergsvägg och där figurer, linjer och mönster är skapade med hjälp av färg. Hällmålningar finns också i grottor, på väggar och i taken av grottorna. Men målningar i grottor finns inte i Norrland, utan är mer vanliga i Centraleuropa, där flertalet grottormålningar har hittats. Det som skiljer våra Norrländska målningar är att grottmålningarna är mycket äldre än våra norrländska hällmålningar.

 

En hällristning är uthuggen i stenen och det är själva uthuggningen som bildar en figur, en linje eller ett mönster. Ett vanligt missförstånd är att en ristning är ristad i sten och namnet ger ju intrycket att så ska vara fallet. Men det är det alltså inte. Hällristningar har placerats på platta, vågräta hällar vid älvar och vattendrag. Ristningarna återfinns nära strömmande eller forsande vatten.  

 

 

 -- laxön (älgar med horn)